Het CPV credo:

‘Zoek alsof het je eigen kind is!’

Onze missie;

Coördinatie platform vermissing probeert door een professionele zoekactie vermiste personen terug te brengen.

Wie wil helpen zoeken?

Op een zondagmiddag in april 2016 werd er op Urk een simpele oproep gedaan via Facebook, maar met een zeer grote betekenis. ‘Er is een jongen vermist, wie wil helpen zoeken?’… Men staat er niet altijd bij stil. Je hoort en leest het vaker dat iemand wordt vermist. Maar als je er eenmaal bij betrokken bent, krijgt alles een hele andere betekenis. Volledig uit het niets kwamen op Urk vijfhonderd vrijwilligers op de been om te helpen zoeken. Binnen een paar uur werd heel Urk uitgekamd.

Deze zoekactie deed ons beseffen wat het betekent om een zoekactie in goede banen te leiden en te coördineren. Het overleg met de familie, de burgemeester, politie, de vrijwilligers, het zoekgebied, de manier van zoeken en zo zijn er nog tal van zaken die aan de orde komen bij een vermissing.

We hebben besloten onze ervaringen en kennis verder te professionaliseren in een gespecialiseerd team en onder te brengen in de stichting Coördinatie Platform Vermissing. CPV stelt zich belangeloos beschikbaar bij zoekacties van vermiste personen.

Wanneer wordt er een zoekactie opgezet door het CPV?

Wij zoeken alleen op verzoek van de familie van de vermiste en met akkoord van de politie en gemeente.
We hanteren de onderstaande volgorde:

1. Eerste kring

Een zoekactie dat zich beperkt tot de directe sociale omgeving van de vermiste. Denk hierbij aan familie, vrienden, kennissen, werk, school etc.

2. Social media

Een teamlid Communicatie kan u helpen met het opstellen van het juiste informatiebericht om te verspreiden.

3. Inzet vrijwilligers

Een massale zoekactie. Er zijn veel aspecten waarmee rekening gehouden moet worden, zoals overleg met politie, sporen, waar en op welke wijze we zoeken, begeleiding enz.

4. Lokale publiciteit

Coördinatie Platform Vermissing stuurt een persbericht uit naar alle lokale pers/media.

5. Landelijke publiciteit

Coördinatie Platform Vermissing stuurt een persbericht uit naar alle landelijke pers/media.

6. Flyeren

Flyers worden gemaakt en verspreid. Deze worden opgehangen bij plaatsen waar veel mensen komen.

7. Zoek websites

Melding maken van de vermissing op zoveel mogelijk relevante websites. Onder andere: www.cpv-nl.nl

Met trots presenteren wij onze sponsoren!