ZOEKACTIE SAMED (33)

NA 11 DAGEN TERUG – Op 18 augustus 2023 hebben verschillende vrijwillige gespecialiseerde teams gezocht naar de vermiste Samed Aktas uit Apeldoorn, waaronder VST Veteranen Search Team, RHWW reddingshonden, SRO (samenwerkende reddingshonden organisatie) en CPV – coördinatie platform vermissing (www.cpv-nl.nl) ieder met de eigen specialismes die elkaar versterkten. Onderling werd met elkaar overlegd en informatie gedeeld om het maximale te behalen de vermiste Samed terug te brengen.

CPV werd gevraagd door de politie om een grote burger zoekactie te coördineren en te organiseren. Uit de oproep van de familie en CPV kwamen, ondanks het slechte weer, ruim 300 vrijwilligers helpen zoeken. De vrijwilligers werden door CPV geïnformeerd, geïnstrueerd en geregistreerd, waarna zij een klein gecodeerd zoekgebied kregen om met vier tot zes zoekers dit gedeelte af te speuren met ons motto “Zoek of het uw eigen kind is”.

Tijdens de zoekactie werden er vele meldingen gemaakt door de zoekers, welke gelijk door de politie werden behandeld.
Na 11 dagen werd Samed, die een verstandelijke beperking had en vermist werd vanuit een instelling, in goede gezondheid teruggevonden. Een wonder!