MET MAN EN MACHT ZOEKEN NAAR PLAATSGENOOT OP WATER EN LAND –

De vermiste stuurman van de Mar-Grethe, is zondag gevonden op de Nieuwe Waterweg. Dat werd woensdagavond officieel bekendgemaakt. De 20-jarige plaatsgenoot was aan boord van het binnenvaartschip toen dat op donderdag 14 april omsloeg, terwijl het door twee veel grotere schepen werd ingehaald. Schipper/eigenaar Kees Post kon even later uit het water worden gehaald. Wilco werd na het ongeval niet meer aangetroffen.

Dezelfde avond nog werd een grootscheepse zoekactie op touw gezet. Achttien dagen lang werd op, in en langs het water gezocht. Daarbij hielpen vele vrijwilligers en werd allerlei materieel ingezet. Ook hulpdiensten en autoriteiten bleven voortdurend uitkijken naar het lichaam van de vermiste Urker.

Tijdens de zoekactie werd een groot gebied in de gaten gehouden, tot op het strand van Hoek van Holland en de dam langs de Maasvlakte. Op zondag 1 mei werd het zoeken beëindigd. Precies een week later werd het lichaam van Wilco door passanten aangetroffen aan de binnenzijde van de Maeslantkering, meer dan een kilometer van de plek van het ongeval. De angst was dat het lichaam door het tij richting zee gedreven was, maar het tegendeel bleek dus waar. Na onderzoek kwam woensdag onomstotelijk vast te staan dat het inderdaad om Wilco ging.

Bron: Het Urkerland