200 VRIJWILLIGERS ZOEKEN NAAR STEN L. VOLLENHOVE –


Het team van Coördinatie Platform Vermissing heeft zondag 8 maart 2020 in Vollenhove een grote zoekactie gecoördineerd naar het zoeken van Sten L. (20). Er waren een 200 vrijwilligers die mee wilden helpen. In overleg met de plaatselijke politie en met de operationeel coördinator van de politie vond de zoekactie plaats.

ZOEKGEBIEDEN
Er werden kaarten afgedrukt en opgedeeld in 45 zoekgebieden. De tweehonderd vrijwilligers werden in groepjes ingedeeld van twee tot vijf personen. Iedere groep kreeg een gebied om af te zoeken. Het gebied waar het laatste telefoonsignaal was gesignaleerd, werd door meerdere groepen onafhankelijk van elkaar afgezocht.

DE NACHT DOOR
Het was een moeilijke zoektocht, omdat het al donker was, maar iedereen wilde op alle mogelijke manieren helpen.
De betrokkenheid en bereidbaarheid om alles te doen, was bij iedereen te voelen. Helaas, moesten wij in de nachtelijke uren concluderen dat er nog geen resultaat was. We zijn in overleg gegaan met de operationeel coördinator van de politie. Tijdens dit overleg hebben we besloten om de volgende dag om 09:00 een nieuw overleg te hebben over het vervolg van de zoekactie.

TE WATER
Maandag 9 maart startte de politie met een technische onderzoek. Coördinatie Platform Vermissing was ter plaatse en de gehele dag telefonisch via WhatsApp bereikbaar. CPV coördineerde heel veel berichten en vragen. Deze morgen werd ook door enkele vrijwilligers op het water gezocht met een grote magneet en later met een sonarboot. Na een tip van Rijkswaterstaat werd er zeer gericht gezocht door de politie en werd de auto met Sten L. in het water aangetroffen.

Onze gedachten gaan uit naar de familie, vrienden en kennissen van Sten L. en wij willen hen heel veel kracht en sterkte toewensen om dit verlies te kunnen dragen.